Mens облека 3D модели

3D Модели » Облека 3D модели » Машка облека

Се прикажуваат сите 5 резултати

3D Модели на Менс Облека на Flatpyramid.

Машка облека - производ или сет на производи кои ги носи човек и кои носат утилитарни и естетски функции.

Облеката може да биде изработена од ткаенина, плетена ткаенина, кожа, крзно и други материјали. Го штити човечкото тело од негативното влијание на околината и извршува естетски функции - создава слика на една личност, го демонстрира неговиот социјален статус. Облеката 3D може да биде дополнета со украси и додатоци.

Homo sapiens почна да се облекува од 83,000 до 170,000 години.

Историјата на облеката од античко време до денешен ден е како огледало, кое ја одразува целата историја на човештвото. Секоја земја, секоја нација во индивидуалните периоди на својот развој наметнува свој отпечаток, неговите специфични карактеристики на облеката на луѓето. Историјата на модата е речиси исто толку стара колку и историјата на костимите. Од моментот кога некој ја открил вредноста на облеката како средство за заштита од негативните ефекти на природата, малку останало додека не почнал да размислува за нејзината естетска и стилизирана функција.