Роботи 3D модели

Прикажани-1 24 115 на резултатите

3D Карактерите на роботи достапни во 3ds може да бидат преземени.

Роботот е автоматски уред дизајниран за вршење на разни видови на механички операции, кој работи според однапред програмирана програма.

Роботот обично прима информации за состојбата на околниот простор преку сензори (технички аналози на сетилните органи на живите организми). Роботот самостојно може да врши производство и други операции, делумно или целосно заменувајќи ја човековата работа. Во овој случај, робот може или да има комуникација со операторот, да прима команди од неа (рачна контрола), или да делува автономно, во согласност со поставената програма (автоматска контрола).

Именувањата на роботите можат да бидат многу разновидни, од забава и применети, и до чисто индустриски. Појавата на робот исто така може да биде нешто, иако често во изградбата на јазли позајмуваат елементи на анатомијата на разни живи суштества кои се погодни за задачата.

Во информатичката технологија, "роботи", исто така, повикуваат некои автономни оперативни програми, на пример, ботови.

Зборот "робот" беше наменет од чешкиот писател Карел Чапек и неговиот брат Јосиф, а за прв пат се користеше во играта на Чапек.