Човечки видови 3D модели

3D Модели » Ликови 3D модели » Човечки типови

Прикажани-1 24 308 на резултатите

3D Модели на човечки ликови, човечки типови вклучувајќи женски и машки лица, глава, делови од телото за 3d моделирање и рендерирање на луѓе со висока резолуција графика за игри, визуализации и анимации.

Во современата систематика, биолошкиот вид Homo sapiens (Латински Homo sapiens) припаѓа на родот Човек (Homo) од семејството хоминиди во редот на приматите на класата на цицачи.

Релативно голем мозок, прстенеста рака со прсти со рамни нокти и спротивниот палец и некои други карактеристики се чести за човештвото и за повеќето примати. Според резултатите од студиите за компаративна анатомија, физиологијата, молекуларната биологија, имуногеноста и патологијата, африканските мајмуни, шимпанзата и во помала мера горилата, се најблиску до луѓето. ДНК на човекот и шимпанзата имаат најмалку 98.5% од слични гени.

Човечките типови имаат многу различни разлики од мајмуните.

- нозете се подолги од оружјето,
- рбетниот столб во форма на S со забележливи цервикални и лумбални кривини,
- обликот, големината и локацијата на некои мускули и лигаменти поврзани со исправена прошетка,
- мала проширена карлична форма,
- во антеропостериорна насока, градите се релативно рамни,
- нога засводен, има масивен и намален палец додека ги намалува преостанатите прсти,
- целосен контраст на палецот,
- добро развиени папиларни шаблони на прсти.

Човечкиот мозок, исто така, се одликува со некои карактеристики, апсолутно и релативно многу големи (во просек, неговата тежина ја надминува масата на мозокот на шимпанзата и горилата со 3-4 пати),
прогресивна диференцијација на областите на мозокот кои можат да бидат поврзани со развојот на артикулираниот говор (неговите фронтални, инфериорни, темпорални лобуси).
Постојат и други разлики од примати, на пример, анатомски карактеристики поврзани со компликација на говорниот апарат, вклучувајќи го и специјалниот глас мускул на ларинксот
проширување на черепот на мозокот поради лицето
дегенерација на косата