Војници 3D модели

Се прикажуваат сите 10 резултати

Војници модели 3D на Flatpyramid се претставени со војници од различни земји.

Војник (од италијански. Soldo - soldo од лат. Soldus, Solidus - цврст)

Примарен, помлад, понизок, воен чин, приватен во армиите на многу држави; категоријата на воениот персонал и лицата одговорни за воена служба во вооружените сили на повеќе држави;

Во широка смисла - воен човек од кој било ранг искусен во воени работи; поседувајќи воени квалитети.

Во фигуративна смисла, член на една организација или јавно движење кое се посвети на служење на своите цели и задачи (на пример, војник на револуцијата).

Претходно, во средниот век, платеници на разни видови оружја во различни држави.

За прв пат, терминот „војник“ се појавил околу 1250 година во Италија, каде така биле нарекувани платеници, кои земале плати за воена служба. Зборот доаѓа од името на ситни парички за мали промени. Терминот ја потенцираше ниската цена на платениот воин и подеднакво ниската вредност на неговиот живот.

Најпопуларните модели на модели 3D Flatpyramid: .3ds .max .lwo .ma .mb .obj