Авиони 3D модели

3D Модели » Возила 3d модели » Типови на авионите

Прикажани-1 24 466 на резултатите

Авионите го опфаќаат обемот на научни и технички активности насочени кон развојот на воздушниот простор близу Земјата (во атмосферата на Земјата), со создавање, производство и најефикасно користење на авиони од сите видови и цели. Една од најмладите и најинтензивно развиените области на технологијата, која во себе концентрира многу од карактеристичните карактеристики на современиот научен и технолошки напредок: сеопфатно користење на различни инженерски искуства и теоретски истражувања, брзото подобрување и замена на дизајни од различни видови и групи на машини, задоволување на крутите и често спротивставени барања (на пример, на тежината и силата на воздухопловот, на вредностите на нивната максимална и брзина на слетување) итн.

Авион е колективен концепт кој го означува целиот агрегат на воздухоплови потешки од воздухот за движење во близина на земјишниот воздушен простор, сите достигнувања на специјализирани области на знаење (аеродинамика, механичар на летање, воздушна навигација и сл.) И целиот систем на организации и владини агенции кои ги користат воздухопловите потешки од воздухот, а исто така - поседуваат аеродроми, специјалисти и соодветни средства за поддршка на лет.

Принципот на летот

Принципот на летот е концепт кој ја дефинира категоријата на основните физички закони усвоени за да го опишат движењето на одреден летечки објект при зададени услови за летање.
Принципот на летот се одредува со начинот на кој и со која се создава сила за кревање. Во моментов, следните принципи на летот во кој се одредуваат кревачките сили се од техничко значење:

- аеростатска - Archimedian сила еднаква на силата на гравитацијата поместена од телото на масата на воздухот;
- аеродинамичен - крената сила се создава преку силата на интеракција на авионот кој се движи низ воздухот. Така, силата на гравитацијата се надминува благодарение на аеродинамичната сила, како сила на реакција на намалувањето на дел од воздухот што тече околу подножјето на леталото.
- инертен - со инерција на телото што лета поради иницијалната маргина на брзина или надморска височина, поради што таков лет се нарекува и пасивен;
- ракетодинамична - реактивна сила поради отфрлање на дел од масата на леталото. Во согласност со законот за зачувување на импулсот на системот, движењето се случува кога се одделува од телото со одредена брзина на некој дел од нејзината маса;

Во безвоздушниот простор, авионот може да изврши инертен лет или на други физички принципи (на пример, со користење на сончево плови на подрачјето на кое ѕвездените притисоци на ветрот, или со добивање на забрзување по пресврт помеѓу релативно масивни планети, вршење на гравитационо маневрирање (види Војаџер 2).

Во оваа категорија ќе ги најдете сите видови авиони 3D модели како воени авиони, бомбардери, авиони, комерцијални и товарни авиони, хеликоптери и други. Вие ќе најдете .fbx .c4d .lwo .lws .lw .obj формати на датотеки.

Најзабележителни модели и категории на авиони 3D:

воздушна сила 3d модел,

Даглас tbd 3d модел,

аеродром 3d модел,

беседник за авиони 3d модел бесплатно,