Автопати 3D модели

Се прикажуваат сите 5 резултати

3D модели на автопат структури на Flatpyramid.

Автопат е пат за сообраќај со голема брзина, кој нема раскрсници на едно ниво со други патишта, железнички или трамвајски патеки, пешачки или велосипедски патеки.

Дизајнирани за возила со голема брзина, автопатите за секоја насока на патување се одделени со бариера или други градежно-технички средства и имаат најмалку две ленти за возење во секоја насока, а честопати и широка маргина за запирање на автомобили во непредвидени ситуации.

Излези на автопатите се опремени со ленти за сопирање и забрзување. Забрането е влегување во автопати за возила чијашто максимална дозволена брзина е под одредена вредност (на пример, мопеди или трактори, одредена брзина зависи од државата), како и за велосипедски и коњски превоз. Исто така, пешачкиот сообраќај е забранет на автопатите. Посебни карактеристики на автопатите вклучуваат забрана за вртење и запирање надвор од определените области.