Апартмани 3D модели

Нема производи беа пронајдени за појавување на вашиот избор.

Апартмани 3D модели на Flatpyramid.

Стан - соба или посебна соба во куќата (стан).

Во Европа, овој термин вклучува една или повеќе соби за изнајмување или купување.

Во пазарот за недвижнини и хотелски услуги за станбени згради, името стан-хотел е заглавен. Стан-хотел е комплекс од станбени соби со можност за изнајмување и целосен опсег на хотелски услуги. Вообичаено, станот е опремен со кујна и бања.

Една од разликите меѓу становите е во отсуство на можност да се издаде регистрација во местото на живеење. Друга разлика е цената на тековните трошоци. Бидејќи тие не се формално поврзани со домувањето, стапките на комунални услуги ќе се пресметуваат како за комерцијални простории.