Други архитектонски објекти 3D модели

3D Модели » Архитектура 3D модели » Објекти » Други објекти на архитектурата

Прикажани-1 24 154 на резултатите

Други објекти за архитектура 3D моделите се бесплатни за моделирање и рендерирање на компјутерска графика на 3D.

Архитектонскиот стил може да се дефинира како комбинација на главните карактеристики и карактеристики на архитектурата на одредено време и место, што се манифестира во карактеристиките на неговите функционални, конструктивни и уметнички аспекти (целта на зградите, градежни материјали и структури, методи на архитектонски состав). Концептот на архитектонски стил е вклучен во генералниот концепт на стил како уметнички светоглед, опфаќајќи ги сите аспекти на уметноста и културата на едно општество во одредени услови на својот социјален и економски развој, како комбинација на главните идеолошки и уметнички особини на мајсторот.

Развојот на други стилови на архитектура зависи од климатски, технички, религиозни и културни фактори.

Иако развојот на архитектурата е директно зависен од време, стиловите не секогаш се меѓусебно наизменични, истовремено соживот на стилови како алтернативи едни на други (на пример, барок и класицизам, модерна и еклектична, функционализам, конструктивизам и арт деко) е познат.

Архитектонскиот стил, како и стилот во уметноста воопшто, е конвенционален концепт. Удобно е да се разбере историјата на европската архитектура. Сепак, за споредба на историјата на архитектурата на неколку региони, стилот како описен инструмент не е соодветен.

Постојат такви стилови (на пример, модерни), кои во различни земји се нарекуваат поинаку.

Во рамките на постмодернистичката парадигма, се појавија многу трендови, кои значително се разликуваат во филозофијата и јазичните средства. Иако постојат научни дебати за независноста на една или друга насока, не постои и не може да биде единство во терминологијата.

И покрај овие недостатоци, стилот како дескриптивна алатка е дел од научниот метод на историјата на архитектурата, бидејќи ни овозможува да го пронајдеме глобалниот вектор на развој на архитектонската мисла.

Други објекти на архитектурата 3D формати на датотеки: 3ds max, dxf, fbx, c4d, obj