Други архитектонски конструкции 3D модели

3D Модели » Архитектура 3D модели » Структури » Стилски конструкции » Други архитектонски конструкции

Се прикажуваат сите 24 резултати

Архитектурни структури 3d модели

Архитектура - генерално значи наука и уметност на градење, проектирање згради и други архитектурни структури, како и целокупност на згради и структури кои создаваат просторна средина за човечки живот и активност. Архитектурата создава материјално организирана околина која им е потребна на луѓето за нивните животи и активности, во согласност со нивните аспирации, како и модерни технички способности и естетски ставови. Функционална (цел, корисност), техничка (сила, издржливост) и естетски (убавина) својства на објекти се меѓусебно поврзани во архитектурата.

Архитектонските дела често се перципираат како дела на уметноста, како културни или политички симболи. Историските цивилизации се карактеризираат со нивните архитектонски достигнувања.

Предметот на работа со просторот е организирање на населеното место во целина. Беше доделен во посебна насока - урбан развој, кој опфаќа комплекс од социо-економски, градежни и технички, архитектонски и уметнички, санитарни и хигиенски проблеми. Од истата причина, тешко е да се даде точна проценка на архитектонската структура, без да се знае планирањето на градот.

Една од највисоките меѓународни награди во областа на архитектурата е Прицкерската награда, која годишно се доделува за најистакнатите достигнувања во областа на архитектурата.

Одлуката на Дваесеттото Генерално собрание на Меѓународната унија на архитекти (ИСА), која се одржува во Барселона во 1996, годишно во првиот понеделник на октомври, се одбележува меѓународен професионален одмор на архитекти и познавачи на архитектонски ремек-дела - Светски ден на архитектурата.

Како уметничка форма, архитектурата влегува во сферата на духовната и материјалната култура. За разлика од утилитарната конструкција и естетската активност (на пример, усогласувањето на животната средина), на пример, дизајнот, архитектурата како уметност ги решава проблемите со уметнички слики, односно изразува во уметничките слики на идејата на личноста за просторот и времето и место на човекот во светот околу него.

Се разбира, архитектурата открила дека тоа е приврзаник и во светот на моделирање на 3D. Затоа можете да најдете многу згради и други архитектурни структури на 3D моделите Flatpyramid.