Други сцени за архитектура 3D модели

3D Модели » Архитектура 3D модели » сцени » Сцени Стил » Други сцени за архитектура

Се прикажуваат сите 20 резултати

Други сцени за архитектура 3D графика за архитектонско моделирање и рендерирање.

Како форма на уметност, архитектурата влегува во сферата на духовната и материјалната култура. За разлика од утилитарната конструкција и естетската активност (хармонизација на животната средина), на пример, дизајнот, архитектурата како уметност ги решава уметничките и имагинативните задачи, односно ги изразува во уметничките слики идеите на човекот за просторот и времето и местото на човекот во околниот свет.

Историскиот развој на општеството ги одредува функциите, композитните типови и жанрови на архитектонската креативност (згради со организиран внатрешен простор, структури кои формираат отворени простори, ансамбли), технички дизајн системи, уметничка структура на архитектонски структури.

Според методот на формирање на слики, архитектурата се нарекува не-визуелни (тектонски) типови на уметност, кои користат не-конусни (конвенционални) знаци или апстрактни слики, предмети, феномени, дејства адресирани директно до асоцијативните механизми на перцепција . Прагматичната проценка на работата на архитектурата е определена од идеите на нејзината способност да ја исполнат својата функционална цел.

Според начинот на кој се распоредени сликите, архитектурата традиционално се нарекува просторни (пластични) видови уметност, чии дела се:

  • постојат во просторот, не се менува и не се развива во времето;
  • имаат суштински карактер;
  • врши со обработка на материјален материјал;
  • перцепиран од публиката директно и визуелно

Ќе најдете други архитектурни сцени 3D модели, овде, на Flatpyramid.