Малопродажни 3D модели

Прикажани 1-24 на 200 резултати

3D сцени за малопродажба 3d модели за моделирање во 3d.

Малопродажбата е вид на трговија, како и извршувањето на одредени услуги каде што купувачот е крајниот потрошувач, физичко или правно лице.

Целта на купувањето на производот во малопродажба е да ги задоволи личните потреби на купувачот, членовите на неговото семејство (ако тоа е поединец) или вработените во фирмата (ако е правно лице) на сметка на потрошувачката на купената стока.

Трговија на мало е дејност за продажба на стоки директно до граѓаните и другите крајни корисници за нивна лична некомерцијална употреба, без оглед на начинот на плаќање, вклучително и во ресторани, кафулиња, барови, други деловни субјекти.

Целта на купување на производ е значајна за маркетинг. Мотиви за купување се значаен фактор во сегментацијата на пазарот и дефинирањето на целна група потрошувачи.

За разлика од трговијата на големо, стоките купени во малопродажниот систем не подлежат на понатамошно препродажба, туку се наменети за директна употреба.