Мостови 3D модели

Се прикажуваат сите резултати 14

3D Модели на мостови и други архитектонски конструкции.

Мостот е вештачка конструкција подигната преку пречка, на пример, преку река, езеро, мочуриште, теснец.

Инженерската конструкција подигната преку патот се нарекува надвозник, структура над клисура или клисура се нарекува вијадукт.

Како по правило, мостовите се состојат од структури и распореди на споеви. Распределбите се користат за да се согледаат товарите и да се пренесат во потпорите; тие може да се наоѓаат коловоз, пешачки премин, гасовод. Поддржува преносни товари од структурите на распон до основата на мостот.

Статичката шема на структури на распон може да биде заоблена, зрак, рамка, кабелски престој или комбинирана; тоа го одредува типот на мостот според дизајнот.

Распределбените структури се поддржани од потпорници, од кои секоја се состои од фондација и дел за поддршка. Обликот на поддршката може да биде многу разновиден. Средните поддржува се нарекуваат бикови, крајбрежни - абатменти.

Материјалите за мостови се метални (челични и алуминиумски легури), армиран бетон, бетон, природен камен, дрво, јажиња.

Шемата на мостот е формула во која сукцесивно се презентираат димензиите на пресметаните предели, растојанијата помеѓу центрите на придружните делови на распоредните структури. Ако неколку последователни делови за поддршка имаат иста големина, се прикажува нивниот број помножен со големината на секоја од нив.