Тавани 3D модели

Се прикажуваат сите 6 резултати

3D тавански објекти за архитектонски модели 3d.

Таванот е долниот дел од оградата што ја ограничува собата погоре. Тоа може да биде директно долниот дел или покритие, или суспендирани - формирани од специјални структурни елементи.

Кога се гради како таван во просториите, најчесто служи бетонска плоча, која служи како делител меѓу подови. Така, нејзиниот долен дел станува таван, горниот - подот на горниот кат. Освен вршењето на функцијата на поделба на подови, исто така, често е и поддршка за лустери, детектори за пожар, сензори за движење, а понекогаш и за безбедносни камери.

Бидејќи за време на процесот на градење не е секогаш возможно да се обезбеди дури и спојување на плочите (механичко оштетување при транспортирање или монтажа), по предавањето на објектот, на површината на таванот може да се забележат нерамни и врежани издвојувања. За таа цел, се користат различни методи за отстранување на овие дефекти.