Театри 3D модели

Се прикажуваат сите 7 резултати

3D архитектонски објекти може да се појават во различни варијации, како и театарски 3D модели.

Театарот е архитектонска градба наменета за изведување на театарски активности.

Главните елементи на театарот се сцената, завесата и аудиториумот. Елементи како хорови, оркестарска јама, зад сцената и рампата можеби се појавуваат, но зависи од видовите на изведби што се случуваат во театарот.

Генерално, зградата на театарот треба да обезбеди добра видливост и сјајност на она што се случува на сцената за сите седишта.

Како посебен вид зграда, театарот се појавува во античка Грција. Првично, театарот бил отворена структура со височина во центарот (сцена) и редови на места за гледачи, кои се наоѓале во сектори, така што секој последователен ред бил малку повисок од претходниот. Оваа карактеристика на локацијата на седиштата е неопходна за секој гледач да има можност да види што се случува на сцената и да се зачува во повеќето модерни театри.

Помошни и технички простории се наоѓаат во зградите на модерните театри.

Најпопуларните театарски 3D модели на формати на датотеки: 3ds, макс, fbx, текстура, OBJ