Sci-Fi 3D модели

Се прикажуваат сите 12 резултати

3D модели на Sci-Fi сцени.

Научна фантастика (научна фантастика) е жанр во литературата, кино и други видови уметност, една од сортите на фикцијата. Научна фантастика се базира на фантастични претпоставки (фикција, шпекулации) во областа на науката, вклучувајќи и точни и природни, и хуманистичките науки. Научна фантастика опишува измислени технологии и научни откритија, контакти со нечовечки ум, можна иднина или алтернативен тек на историјата и влијанието на овие претпоставки врз човечкото општество и личноста. Научна фантастика често се случува во иднина, што го прави овој жанр поврзан со футурологијата.

Постојат многу контроверзи меѓу критичарите и литературните критичари за она што се смета за научна фантастика. Сепак, повеќето од нив се согласуваат дека научната фантастика е литература заснована на одредена претпоставка во областа на науката: појава на нов изум, откривање на нови закони на природата, а понекогаш дури и изградба на нови модели на општеството (социјална фикција).

Во потесна смисла, научната фантастика е за технологии и научни откритија, за нивните фасцинантни можности, нивното позитивно или негативно влијание, за парадоксите што можат да се појават. Sci-Fi во оваа тесна смисла ја буди научната имагинација, ве тера да размислувате за иднината и можностите на науката. Во поопшта смисла, Sci-Fi е фикција без фантастични и мистични, во кои фантастичните настани и феномени немаат натприродно, туку научно објаснување.