Видео модели 3D

Прикажани-1 24 56 на резултатите

Видеото е електронска технологија за формирање, снимање, обработка, пренос, складирање и репродукција на подвижна слика, базирана на принципите на телевизија, како и аудиовизуелно дело снимено на физички медиум.

Снимањето на видео е електронска технологија за снимање на визуелни информации презентирани во форма на сигнал или дигитален прилив на податоци на физички медиуми, со цел да се зачува оваа информација и можноста за нејзина последователна репродукција и прикажување на излезен уред (монитор, екран или екран). Резултатот од тоа е видеограм или видеограм.

Пред дигиталната ера, хоризонталната резолуција на системот за аналогни видеозаписи беше измерена во вертикални телевизиски линии користејќи специјални телевизиски тест табели и го посочија бројот на елементи во видео сликата, во зависност од карактеристиките на фреквенцијата на уредот за снимање. Вертикалната резолуција на сликата е утврдена во стандардот на распаѓање и се определува со бројот на линии.