Други воени 3D модели

3D Модели » Воени 3D модели » Друга воена

Се прикажуваат сите 5 резултати

Други Воени 3D модели на Flatpyramid.

Војната е колективен концепт, кој се сфаќа како цел сет на средства за вооружена принуда, кои им се достапни на државните и на другите субјекти на меѓународната политика за остварување на нивните странски и домашни политички цели.

Во поширока смисла, воената моќ е способноста на субјектот на меѓународните односи да влијае на другите субјекти и на меѓународната ситуација преку демонстрирање на нивните воени способности (индиректно) или користејќи го нивниот арсенал на средства за вооружено насилство. Може да се користи како за заштита на општеството (луѓе, држава, итн.) И да ја проектира својата политичка волја надвор; и во форма на директно вклучување и во форма на потенцијална закана.

Воената сила ги обединува вооружените сили, другите државни органи и воени организации создадени од државата или политичките партии и социјалните движења. Акумулирајќи го себеси целиот политички, економски, технички, социјален и духовен потенцијал на земјата, претставува сложен структуриран систем во кој воените организации и државните институции ја играат улогата на прицврстувачки врски.

Други формати на датотеки воени 3D модели: 3ds max x lwo ma mb obj