Копач 3D модели

Покажува еден резултат

3D модели на копачи за индустриска употреба за 3D моделирање и рендерирање на графика.

Копач - главниот тип на машини за земјени работи опремени со кофа. Главната цел е развојот на почвите (карпи, минерали) и вчитување на рефус материјали.

Главната разлика на багерот со една кофа од другите земјени машини е дека ископувањето (ископување) на почвата се врши од страна на подвижното работно тело со фиксна шасија. Ротација на корпата за истоварување исто така се изведува кога машината стои. Лопатките на корпата може да се движат за време на собирањето на теренот, но кофите се движат одделно од шасијата.

Копачите се користат за време на изградбата и уривањето на станбени објекти, изградба на патишта, како и во каменоломи и рудници.
Структурно, багерите се состојат од работа (обично заменливи), подвозје (шасија) и електрична опрема. Работното место на багер, работна кофа, го нарече лицето. Карактеристика на багери е широк опсег на заменлива опрема - не само разни кофи, туку и буми, рачки, скокалки, како и вистински работни алатки: ковче за ископување, товарење, преклопен два и повеќе максиларии, rippers, куки.