Копач 3D модели

Покажува еден резултат

3D модели на копачи за индустриска употреба за 3D моделирање и рендерирање на графика.

Копач - главниот тип на машини за приземјување опремени со кофа. Главната цел е развој на почви (карпи, минерали) и вчитување на рефус материјали.

Главната разлика на багерот со една кофа од другите земјени машини е дека ископувањето (ископување) на почвата се врши од страна на подвижното работно тело со фиксна шасија. Ротација на корпата за истоварување исто така се изведува кога машината стои. Лопатките на корпата може да се движат за време на собирањето на теренот, но кофите се движат одделно од шасијата.

Копачите се користат за време на изградбата и уривањето на станбени објекти, изградба на патишта, како и во каменоломи и рудници.
Структурно, багерите се состојат од работна (обично заменлива), подвозје (шасија) и опрема за напојување. Работното место на багерот, работна кофа, наречено лице. Карактеристика на багерите е широк спектар на опрема што може да се замени - не само различни кофи, туку и подвизи, рачки, јарболи на купишта, како и вистински алатки за работа: кофи за ископување, утовар, миколиси со два и мулти-максилари, микери, куки.