Стартувај рамка 3D модели

Се прикажуваат сите 5 резултати

3D модели на лансирање рампа за вселенски бродови.

Комплексот за лансирање е местото каде што започнува ланското возило, како и објектите кои обезбедуваат испорака до лансирната рампа, проверка, полнење, подготвување и лансирање на вселенски возила (лансери).

Лансирното возило на патиштата за железнички или патишта се испорачува и се поставува во вертикална положба на лансирната рампа (платформа за лансирање), под која, откако ќе се вклучат погонските системи на ракетата, може да има вентилациски канал со дефлектор за гас што издржува температурата и притисокот на издувните гасови за време на лансирањето. За вертикална инсталација на ракетата, порталните кранови или приклучоци обично се користат како дел од комплексот за лансирање или ракетен транспортен уред.

Одржувањето пред летот на ланското возило може да се изврши со помош на кула за одржување, која е поставена близу до ланското возило на стартната платформа (работните платформи на кулата за одржување се поврзани со скали и / или лифтови) и обезбедува пристап до буквално секој јазол за лансирање (авион), време на започнување (кратко време пред започнувањето), сервисната кула, по правило, отстапува (или се отстранува) од ланското возило.