Карго патнички 3D модели

Прикажани 1-24 на 47 резултати

Во економијата, товарот или товарот се стоки или производи кои се пренесуваат - обично за комерцијална добивка - со вода, воздух или земја. Во овој дел на Flatpyramid ние се собраа сите видови на авионски карго 3D модели.

3D моделите на карго авиони се презентирани во различни формати: 3ds Max, Vray, Maya, FBX, OBJ, 3DS, C4D, Блендер, со текстури и материјали. Постојат Hi-Poly и Low-Poly модели.

Волуметриските модели на авиони се неопходни за дизајнот на аеродромите и околната инфраструктура. Исто така, таквите товарни 3D модели се користат од страна на развивачите на компјутерски игри. Секоја година се зголемува побарувачката за товарни модели за 3d печатари.