Други Архитектура 3D модели

3D Модели » Архитектура 3D модели » Друга архитектура

Прикажани-1 24 95 на резултатите

Друга архитектура 3D Модели за визуелизации летаат преку архитектонско рендерирање, готови производи 3d.

На крајот од 20-тиот век, од урбанистичкото планирање, на раскрсницата на социологијата и општата теорија на системите, се појави како самостојна дисциплина на урбанизмот, со предметниот град и принципите на урбаниот развој.

Пејзажна архитектура е дел од архитектурата посветена на организацијата на градини, паркови и други средини во кои материјалот е предел и природна вегетација. Пејзаж архитект е ангажиран во дизајнот на паркови, градини, уредување урбаните населби и куќи соседните сајтови.

Внатрешен дизајн е професионална креативна активност на архитекти и дизајнери за да се создаде функционален, ергономски и естетски простор во собата со архитектонски и уметнички средства.

Архитектурата на малите форми е дел од архитектурата на која се содржани функционални и декоративни објекти (на пример, огради), споменици (на пример, надгробни споменици), објекти кои се дел од градските удобности (на пример, фенери), медиумски објекти (на пример , припаѓаат на) припаѓаат. , штандови, билборди).

Исто така има и таков вид како "Архива на хартија" - тоа е теоретска активност на архитекти. Тие создаваат архитектонски форми на хартија, без целта на нивната последователна материјализација.