Друг мебел 3D модели

3D Модели » Мебел 3D модели » друг мебел

Прикажани-1 24 178 на резултатите

Други Мебел 3D модели на Flatpyramid.

Мебелот е поверојатно да потекнува од номадски племиња кои се склони кон постојан престој во одредени области, или во оние каде што студената клима доведе повеќе време да помине во становите. Оригиналниот мебел служел камења или парчиња стебла на дрва. Имаше и барања за материјалот. Во земјите од Медитеранот, како мебел служеше песочник, мермер и сите видови мермерни карпи (фотелји во театри, циркуси на Античка Грција и Рим). Мебел од дрво стана широко распространет бидејќи е полесен, полесен и потежок за движење. Дрвениот мебел почна да доминира поради светлосната обработка на суровините, способноста за боење, резби, комбинации со метални или ткаени производи.

Историјата на производството на мебел во Западна Европа е тесно поврзана со епохи и уметнички стилови. Постојат готски мебел, ренесансата, маниризмот, барокот и рококото, класицизмот и империјата, модернизмот и функционализмот.