Камери 3D модели

Се прикажуваат сите 24 резултати

3D Модели на видео камери на Flatpyramid.

Видео камерата е оригинална вредност - комбинација на телевизиска предавателна камера и видео рекордер. Потоа, зборот "видео камера" речиси ги заменуваше зборовите "телевизиска камера" и "камера", заменувајќи ги. За прв пат, зборот "видео камера" се користеше во врска со минијатурни рачни камери наменети за снимање домашно видео на домашен видео рекордер. По појавата на комбинација на телевизиска камера што пренесува и видеорекордер - видео камери наменети за телевизиско новинарство, зборот "видео камера" беше вклучен во професионална употреба.

Предавателна телевизиска камера - уред дизајниран за конвертирање на оптички слики добиени со користење на објектив на целта на цевката за пренесување на вакуум или фоточувствителна матрица во телевизиски видеосигнал или дигитален видео-проток.

Видео сигналот може да се пренесува преку радио, кабелски мрежи или преку Интернет, како и снимање на аналогни или дигитални медиуми за подоцнежна репродукција.