Тастатури 3D модели

Се прикажуваат сите 6 резултати

3D Модели на тастатури на Flatpyramid.

Тастатура (КБ) - збир на копчиња наредени во одреден редослед за контрола на уред или за внесување на податоци. Како по правило, копчињата се притискани со прсти.

Постојат два главни типа на КБ: музика и алфанумерички.

Тастатури на музички инструменти се дизајнирани да играат и да имаат сет на клучеви кои одговараат на звуците на одредено поле. Опсегот на нив е различен. KBs за прсти се наоѓаат во инструменти како што се пијано, орган, чембало, celestos, синтисајзер, како и копчето хармоника, хармоника и некои други инструменти.

Исто така, постојат музички инструменти со педал KB со сет на клучеви за да си играат со нозете.

Алфанумерички клавијатури се користат за контрола на технички и механички уреди (машина за пишување, компјутер, калкулатор, каса, телефонски копче). Секој клуч одговара на еден или повеќе специфични знаци. Можно е да се зголеми бројот на дејства што се изведуваат од тастатурата користејќи кратенки. Во КБ од овој тип, клучевите се обезбедуваат со налепници со симболи или дејства што соодветствуваат на притискање.