Машини 3D модели

Прикажани-1 24 45 на резултатите

3D Модели на Индустријски машини достапни во 3ds максимум може да се обрви на fxx csiNXXd dwg dfx lws за преземање.

Индустриските машини се уреди кои се користат во потсекторот на индустријата. Повеќето производители на машини се нарекуваат машински фабрики.

Машинската индустрија настанала за време на индустриската револуција. На почетокот на 20th век, неколку производители на автомобили и мотори започнаа со свои машински фабрики. 1

Терминот "машинска индустрија" се проширил до 19th век. Оваа гранка на индустријата беше признаена како таква, и беше испитувано дека имало статистички податоци за производство што датираат од 1907, креирани од британското Министерство за трговија и индустрија. Во оваа статистика на инженерската индустрија се истакнуваат, на пример, земјоделските машини, машините за текстилната индустрија, парчињата за возот и трамвајот, меѓу другите. 2, исто така, може да се користи во многу комплицирани станици.

Најпопуларните модели: климатик 3D модел