Медицинска опрема 3D модели

3D Модели » Медицински 3d модели » Медицинска Опрема

Се прикажуваат сите 20 резултати

Медицинска опрема 3D модели на Flatpyramid.

Медицинска опрема - уред што се користи за дијагностицирање, спречување или лекување на разни болести. Вклучува инструменти, апарати, импланти, ин витро реагенси, потрошен материјал, жига, апарати, мебел и други производи.

Без специјални медицински помагала, ќе биде тешко да се постигнат ефективни ефекти на лековите врз човечкото тело, како и воведување на одредени медицински хемикалии во телото. Бидејќи лековите што користат медицински помагала се многу поефикасни на живиот организам преку различни физички, механички или термички ефекти.

Постојат и општо прифатени медицински помагала кои се користат во различни гранки на медицината и прилично нови уреди, често за индивидуална употреба, за лекување или дијагностицирање на специфични болести.

Медицинските помагала варираат во сложеност и употреба. Примери вклучуваат едноставни уреди, како што се медицински термометри и ракавици за еднократна употреба, како и посложени за кои се потребни посебни квалификации на лекарите: компјутери и уреди за спроведување на медицински прегледи, импланти и протези во телото. Дизајнот на медицински помагала е главен сегмент од областа на биомедицински инженеринг.