Дијагностички 3D модели

Се прикажуваат сите 4 резултати

Медицинска опрема 3D модели на Flatpyramid.

Медицинска дијагностика - комплекс на активности и истражувања чија цел е утврдување на дијагнозата, односно точната причина за болеста, како и промени во внатрешната средина на организмот и придружните болести и назначувањето на ефективен третман на болеста. Медицинската дијагностика е поделена на семиотика; методи за испитување на пациенти, кои се поделени во лабораториски, инструментални и физички методи на испитување; како и методолошките основи за утврдување на дијагнозата.

Процесот на утврдување на дијагнозата започнува од самиот почеток на испитувањето на пациентот во здравствена установа или за време на лекарскиот повик во местото на живеење на пациентот. Дијагнозата на болеста започнува од колекцијата на анамнеза на болеста. По собирањето на анамнезата, лекарот врши преглед на пациентот, при што врши перкусија и аускултација на пациентот, палпација на местото на болеста, го мери крвниот притисок на пациентот, отчукувањата на срцето и стапката на дишење и ја мери температурата на телото пациент. Податоците од анамнезата и прегледот на пациентот се евидентирани во медицинската евиденција.