Други модели на анатомија 3D

Се прикажуваат сите 24 резултати

Други Анатомија 3D модели вклучувајќи медицински и екскреторни, генитоуринарни, итн

Човечката анатомија е дел од биологијата која ја проучува морфологијата на човечкото тело, неговите системи и органи, како и нејзината структура и заеднички аранжман. Функционалната анатомија ја поставува задачата да ја разјасни врската во структурата на органи и системи на човечкото тело со природата на нивното функционирање кај луѓето. Оваа гранка на науката е важна и за биологијата и медицината. Покрај тоа, познавањето на анатомијата е неопходно за применетата уметност за правилен пренос на пропорции, држење на положбата, гестови и изрази на лицето на човекот. Така, предметот на проучувањето на човечката анатомија е формата и структурата, потеклото и развојот на човечкото тело. Човечката анатомија е една од основните дисциплини во системот на медицинско и биолошко образование, која е тесно поврзана со вакви дисциплини како што се антропологијата и човечката физиологија, како и компаративната анатомија, еволутивната настава и генетиката. Изолирањето на човечката анатомија од сферата на анатомијата на живите организми е предизвикано не само од присуството на карактеристични анатомски знаци кај луѓето, туку и преку формирање на размислување, свест и артикулирање на говорот кај луѓето.

Други анатомски модели 3D формати на датотеки: 3ds, макс, fbx, c4d, dae, ma, mb, 3dm, obj