Живот Поддршка 3D модели

Се прикажуваат сите резултати 2

СИСТЕМ ЗА ПОДДРШКА НА ЖИВОТОТ 3D МОДЕЛИ -

комплекс на технички, физичко-хемиски и биолошки средства кои обезбедуваат создавање и одржување на неопходните услови за човечкиот живот (кислород, вода, хранливи материи, отстранување на штетни метаболни производи и сл.) во изолирани населени објекти (на пример, на подморници, вселенски бродови, орбитали станица.

Системот за поддршка на животот исто така се користи во мисии на вселенски летала со екипаж.
Во невообичаени услови за вселенски летови (вакуум, сончева размена на топлина, јонизирачко зрачење), лицето мора да биде во затворен херметички оддел на вселенското летало. Во просторијата за живеење потребно е да се создадат услови за осигурување на нормалното постоење и работа на лице. Овие услови мора да се одржуваат во текот на целиот лет, хранење супстанции кои се консумира од страна на едно лице во одделот и отстранување на неговите метаболички производи. Просторни системи на вселенското летало (CLA), кои ги решаваат овие проблеми, се нарекуваат системи за поддршка на животот (LSS).