Медицински материјали 3D модели

3D Модели » Медицински 3d модели » Медицински помагала » Медицински потрошен материјал

Се прикажуваат сите 12 резултати

Медицински материјали 3D модели на Flatpyramid.

Медицински уред е уред кој се користи за дијагностицирање, спречување или лекување на разни болести. Вклучува инструменти, апарати, импланти, ин витро реагенси, потрошни материјали, уреди, инструменти, мебел и други производи. Медицинските помагала не вклучуваат лекови кои имаат "фармаколошки, имунолошки, генетски или метаболички ефекти врз човечкото тело".

Без специјални медицински помагала, ќе биде тешко да се постигнат ефективни ефекти на лековите врз човечкото тело, како и воведување на одредени медицински хемикалии во телото. Бидејќи лековите што користат медицински помагала многу поефикасно делуваат на жив организам преку разни физички, механички или термички ефекти.

Постојат и општо прифатени медицински помагала кои се користат во различни гранки на медицината и прилично нови уреди, често за индивидуална употреба, за лекување или дијагностицирање на специфични болести.

Медицинските помагала варираат во сложеност и употреба. Примерите вклучуваат едноставни уреди, како што се медицински термометри и ракавици за еднократна употреба, како и пософистицирани оние кои бараат посебни квалификации на лекарите: компјутери и уреди за спроведување на медицински прегледи, воведување импланти и протези во телото. Дизајнот на медицински помагала е главен сегмент од областа на биомедицински инженеринг.

Во многу аспекти, благодарение на медицинските помагала, квалитетот на животот е подобрен, третманот на голем број комплексни болести стана можен. Првиот патент за медицински уред во САД беше издаден во 1776. Еден од наједноставните медицински помагала е термометар.

Глобалниот пазар за медицински уреди достигна околу 209 милијарди долари во 2006.

Медицински материјали 3D модели на формати на датотеки: 3ds max lwo hrc xsi obj