Мускулен систем 3D модели

Се прикажуваат сите 5 резултати

На мускулниот систем 3D модели на Flatpyramid.

Мускулниот систем (мускулатура) е систем на органи на повисоки животни и луѓе, формирани од скелетните мускули, кои со склучување договори ги поставуваат коските на скелетот, благодарение на што телото се движи во сите негови манифестации.

Мускулниот систем е отсутен во едноклеточни и сунѓери, меѓутоа, овие животни не се лишени од способноста да се движат.

Мускулниот систем е комбинација на способни за намалување на мускулните влакна, комбинирани во снопови, кои формираат специјални органи - мускули или независно формираат дел од внатрешните органи. Мускулната маса е многу повеќе од масата на другите органи: кај 'рбетниците, може да достигне до 50% од масата на целото тело, кај возрасен - до 40%. Мускулното ткиво на животните исто така се нарекува месо и, заедно со некои други компоненти на телата на животните, се јаде. Во мускулното ткиво, хемиската енергија се претвора во механичка енергија и топлина.

Функции на мускулниот систем 3D модели:

  • мотор;
  • заштитна (на пример, заштита на абдоминалната празнина со абдоминален притисок);
  • обликување (развој на мускулите до одреден степен го одредува обликот на телото и функцијата на други системи, на пример, респираторниот систем);
  • енергија (трансформација на хемиската енергија во механички и термални).