Стомачни модели 3D

Се прикажуваат сите 3 резултати

Стомакот е шуплив мускулен орган, дел од дигестивниот тракт, лежи помеѓу езофагусот и дуоденумот.

Волуменот на празен орган е за 0.5 l. (0.8-1.5 l). По јадење, обично се протега до 1 литар, но може да се зголеми на 4 l.

Перитонеалните лигаменти на желудникот од страната на помалата кривина припаѓаат на малиот обем.

Хепато-гастричниот лигамент, кој е продолжение лево од хепатодуоденалниот лигамент, се приближува кон пилоричниот дел и помалата искривување на стомакот од страна на портата на црниот дроб. Еве, неговите предни и задни листови одат до соодветните ѕидови на желудникот.

На страната на поголема искривување на телото се лигаментите кои го сочинуваат поголемиот оменум.

Гастро-дијафрагматски лигамент, лига. гастрофреник, се движи од дијафрагмата до дното на стомакот.

Гастро-спленичен лигамент, од врвот на поголемата искривување на слезината се приближува кон пристапот