Циркулаторни 3D модели

Се прикажуваат сите 3 резултати

Циркулаторните 3D модели на Flatpyramid.

Онаму каде што васкуларниот систем е затворен, тој претставува круг на циркулација на крвта. Кај луѓето и сите 'рбетници, постојат неколку кругови на циркулацијата на крвта, размена на крв меѓу себе само во срцето. Кругот на циркулацијата на крвта се состои од два серија поврзани кругови (петелки), почнувајќи од коморите на срцето и течејќи во преткоморите.

Човечкиот кардиоваскуларен систем формира два круга на циркулација на крвта: големи и мали.

Системската циркулација започнува во левата комора и завршува во десниот атриум, каде што паѓа вената кава. Времето на циркулација на крвта е 20-24 секунди.
Пулмоналната циркулација започнува во десната комора, од која пулмоналниот багажникот се протега и завршува во левиот атриум, во кој паѓаат пулмоналните вени. Времето на една револуција е 4 секунди.
Крвта е венска и артериска, но не секогаш артериската крв се движи во артериите, и венски во вените. Тоа зависи од циркулацијата:

Голем круг: во артериите - артериски, во вените - венски.
Мал круг: во артериите - венски, а во вените - артериски.