Навалите 3D модели

Се прикажуваат сите 20 резултати

3D модели на оружје со воинственост, воено, ловно или спортско оружје, кои не користат моќ на запалив-експлозив, компримиран гас, електрична енергија. Повеќето огнено оружје е рачно. Оружјето од типот на фрлање исто така се брои, и рачно и не-рачно. Повеќето од оружјето со меки претежно се ножеви, мечеви итн.

Мелечкото оружје се појави доста одамна, првично како средство за лов. До XVI век беше главниот тип на оружје. Со развојот на огнено оружје речиси го изгуби своето значење.

Во моментов се користи како помошен, комплементарен на можностите за огнено оружје, како почесно (наградно оружје), а исто така и како дел од традиционалната форма.

Според усогласеноста со утврдените стандарди и технички услови, условите за производство, материјалите, алатките, професионалните вештини, меленото оружје се делат на:

  • фабрика (фабрика) - произведена на индустриски начин.
  • домашно изработени - произведени без усогласување со релевантните стандарди.
  • преработено - произведено на неколку начини (по правило, домашна фабричка промена).