Микробиологија 3D модели

Се прикажуваат сите 14 резултати

3D модели за микробиолошка вирус бактерија клеточна графика.

Микробиологијата е наука чија тема е микроскопски суштества наречени микроорганизми (микроби) (вклучувајќи: едноклеточни организми, повеќеклеточни организми и организми без клетки), нивните биолошки карактеристики и врски со други организми кои живеат на нашата планета. Областа на интереси на оваа наука ги вклучува нивната систематика, морфологија, физиологија, биохемија, еволуција, улога во екосистемите, како и можностите за практична примена.

Секции на микробиологија: бактериологија, микологија, вирусологија, паразитологија и други. Во зависност од еколошките карактеристики на микроорганизмите, нивните животни услови, воспоставените односи со околината и практичните човечки потреби, науката за микроорганизми во неговиот развој се разликуваше во такви посебни дисциплини во општа, медицинска, индустриска (техничка), просторна, геолошка, земјоделска и ветеринарна микробиологија.

Неколку илјади години пред појавата на оваа наука, луѓето, не знаејќи за постоењето на микроорганизми, широко се користат природни процеси поврзани со ферментација за да се подготват кумис и други млечни производи, за да се добие алкохол, оцет и лен лосион.