Наука и технологија 3D модели

3D Модели » Наука и технологија 3D модели

Прикажани 1-24 на 103 резултати

Технологијата е релативно нов, повеќеслоен термин, чија точна дефиниција е избегната поради постојаниот развој на значењето на овој концепт, и сама по себе и земени во односите со други, подеднакво широки концепти: култура, општество, политика, религија, природа . До почетокот на 20-тиот век, поимот "технологија" опфаќаше сет на алатки, процеси и идеи, покрај алатките и машините. Кон средината на векот, концептот беше дефиниран со фрази како "средства или активности со помош на кои човекот ја менува својата околина и манипулира со неа".

Интегрален дел од идните откритија се знаења, вештини и искуства пренесени на идни инженери, дизајнери и научници денес. Моделирањето на 3D обезбедува одлични можности за креативност, бидејќи учениците за кратко време ги интегрираат своите идеи во реалност. 3d моделирањето, исто така, им овозможува на учениците да се запознаат со напредните технологии со кои ќе се сретнат во нивните кариери. Прво на сите, тоа е подготвеност за утре и нов креативен начин на размислување.

3D моделирање се користи во многу дисциплини, вклучувајќи хемија и географија, архитектура, археологија и биологија, медицинско моделирање и визуелни уметности. Многу е важно да има прототипи во науката и да биде многу поефтино и пофлексибилно да ги создаде со користење на 3D моделирање. Исто така, моделите 3D може да бидат корисни за време на различни симулации. Или, ако создавате некои научни сцени за игри или презентации. Проверете нашата колекција на 3D модели поврзани со науката.