Антички пиштоли 3D модели

Се прикажуваат сите 5 резултати

3D Модели на антички пиштоли и други оружја со ниско-поли подготвени и игра подготвени за игри, виртуелни светови и други анимации или тренинг средини.

Античко оружје - На почетокот на овој период употребата на бронзено оружје беше типична. Се појавија разни бронзени мечеви и штитови (меѓу античките Грци и Египќани). Потоа почнаа да прават железо од оружје. Општо земено, оружјето на античкиот свет било поделено на огнено оружје (мечеви, секири, копја) и фрлање оружје (лакови, прачки, пикадо). Во овој период, покрај рачно оружје, биле користени и разни машини за опсада (балисти, катапулти, овни). Особено, првите строгови се појавија заедно со балистата.

На почетокот на средновековното оружје не се разликуваат многу од оружјето од претходниот период. На крајот од ерата на античкиот свет се појавија силно вооружени катаракти, кои станаа прототип на силно вооружените витези на класичниот Среден век и, според тоа, им требаше оружје способно да се бори против нив. Затоа, крајот на средниот век беше обележан со појава на огнено оружје. Главните видови на оружје во овој период беа: меле оружје, фрлање оружје, како и огнено оружје и оружје. На ладното оружје беа најчестите мечеви, ками и борбени врвови. (Средновековните врвови се директни потомци на македонските сариси.) Покрај тоа, се појавуваат разни сабји, мечеви, рапири итн. Лакови и крлежи беа дистрибуирани и од фрлање оружје. Но, тука прачки пронашле борба за употреба само како компактно оружје за оружје, во ситуации каде што компактноста е поважна од опсегот на целниот оган. Огненото оружје што се појави во тој период вклучува мускети, арквебуси, храна, како и топови и бомбардери. Во арсеналот на опсано оружје, тогаш имаше и иста балиста, катапулти, овни, trebuchets и првите примероци на опсадата артилерија (особено, истата бомбардери). Во исто време, процесот на стегање на опсано оружје што фрла со оружје артилериско оружје веќе добива на интензитет.

Антички пиштоли 3D моделите на формати на датотеки: fbx, blend, dae, obj