Дали губам авторски права на мојот производ откако ќе се продаваат?

Дали губам авторски права на мојот производ откако ќе се продаваат?

Не. Вие ги задржувате вашите авторски права, освен поинаку наведено. Она што вие всушност продавате е неексклузивна, непренослива лиценца што му се доделува на купувачот што го купува вашиот производ. Ве молиме видете Лиценца и договор за членство на крајниот корисник за повеќе детали.