Како ќе Flat Pyramid Следи ја содржината на сајтот?

Како ќе Flat Pyramid Следи ја содржината на сајтот?

Flat Pyramid користи разни механизми за речиси невозможно да се дистрибуираат нелегални или непристојни содржини.

Производите што ги прекршуваат нашите правила ќе бидат отстранети веднаш, а членовите кои ги објавуваат производите ќе бидат забранети. Исто така, членовите се охрабруваат да ја означуваат содржината за која веруваат дека е кршење на авторските права и / или непристојни.

Ве молиме запомнете го ова: Распределувањето на материјалите заштитени со авторски права е многу скапо кривично дело.