Како ќе Flat Pyramid Следи ја содржината на сајтот?

Како ќе Flat Pyramid Следи ја содржината на сајтот?

Flat Pyramid користи различни механизми за да ја направи дистрибуцијата на нелегална или непристојна содржина скоро невозможна.

Производите што ги прекршуваат нашите правила ќе бидат веднаш отстранети, а членовите што ги објавуваат производите ќе бидат забранети. Исто така, членовите се охрабруваат да означуваат содржина за која сметаат дека е во кршење на авторското право и / или непристојна.

Ве молиме запомнете го ова: Дистрибуирање на материјал заштитен со авторски права е многу скапо кривично дело.