Спортски 3D модели

3D Модели » Спортски 3D модели

Прикажани-1 24 288 на резултатите

3D Моделирањето во современи спортови станува сè попопуларно. Употребата на нови технологии и методи за анализа на резултатите ќе направи пробив во спортот.

Денешните спортови се многу тесни со науката и за да бидат успешни во спортот неопходно е да се погледне на него користејќи научни методи. Со моделот 3D можно е да се создадат различни спортски симулации, да се пресметаат траектории, да се анализираат различните спортски стратегии и многу повеќе.

И, се разбира, моделите 3D се многу важни за маркетинг цели, особено кога продавате спортски стока. Сега полесно е да се покажат патики или топка со користење на 3D. На Flatpyramid има многу такви модели за употреба.