Физика 3D модели

Се прикажуваат сите 6 резултати

3D модели на физика и сродни технологии на Flatpyramid.

Физиката е поле на природните науки: наука за наједноставните и во исто време најопштите закони на природата, на материјата, неговата структура и движење. Законите на физиката се основа на сите природни науки.

Терминот "физика" првпат се појавил во списите на еден од најголемите мислители на антиката - Аристотел (IV век п.н.е.). Првично, термините "физика" и "филозофија" беа синоними, бидејќи и двете дисциплини беа базирани на желбата да се објаснат законите на функционирањето на Универзумот. Меѓутоа, како резултат на научната револуција од XVI век, физиката се разви во независна научна гранка.

Во современиот свет, важноста на физиката е исклучително висока. Сето тоа го разликува модерното општество од општеството од минатите векови, се појави како резултат на практичната примена на физичките откритија. Така, истражувањата во областа на електромагнетизмот доведоа до појава на телефони и, подоцна, мобилните телефони, откритијата во термодинамиката овозможија создавање на автомобили, развојот на електрониката доведе до појава на компјутери. Развојот на фотониката може да даде можност да создаде фундаментално новифотони - компјутери и друга фотонска опрема, која ќе ја замени постојната електронска опрема. Развојот на динамиката на гас доведе до појава на авиони и хеликоптери.

Физика 3D модели формати на датотеки: 3ds, макс, dxf, fbx, br4, obp, c4d, dae, lwo, ma, mb, 3dm, hrc, xsi, wrl, wrz, obj