Физика 3D модели

Се прикажуваат сите 6 резултати

3D модели на физика и сродни технологии на Flatpyramid.

Физиката е поле на природните науки: наука за наједноставните и во исто време најопштите закони на природата, на материјата, неговата структура и движење. Законите на физиката се основа на сите природни науки.

Терминот „физика“ првпат се појави во списите на еден од најголемите мислители на антиката - Аристотел (IV век п.н.е.). Првично, поимите „физика“ и „филозофија“ беа синонимни, бидејќи и двете дисциплини беа засновани на желбата да се објаснат законите за функционирање на Универзумот. Сепак, како резултат на научната револуција во XVI век, физиката се разви во независна научна гранка.

Во современиот свет, важноста на физиката е исклучително голема. Сè што го разликува современото општество од општеството во минатите векови, се појави како резултат на практичната примена на физичките откритија. Така, истражувањата од областа на електромагнетизмот доведоа до појава на телефони и, подоцна, мобилни телефони, откритијата во термодинамиката дозволија создавање на автомобили, развојот на електрониката доведе до појава на компјутери. Развојот на фотониката може да даде можност да се создадат фундаментално нови - фотонски - компјутери и друга фотонска опрема, што ќе ја замени постојната електронска опрема. Развојот на динамиката на гас доведе до појава на авиони и хеликоптери.

Физика 3D модели формати на датотеки: 3ds, max, dxf, fbx, br4, obp, c4d, dae, lwo, ma, mb, 3dm, hrc, xsi, wrl, wrz, obj