Анатомија 3D модели

Прикажани-1 24 94 на резултатите

Медицинското печатење 3D и моделирањето на 3D сега се развиваат многу брзо, во оваа категорија Flatpyramid ќе најдете анатомија 3D модели.

Нормална (систематска) човечка анатомија е дел од човечката анатомија која ја проучува структурата на "нормалното", односно здравото човечко тело преку органски системи, органи и ткива.

Орган е дел од телото на одредена форма и структура која има одредена локализација во телото и врши специфична функција (и). Секој орган е формиран од одредени ткива кои имаат карактеристичен клеточен состав. Органите што се функционално комбинирани претставуваат систем на органи. Во руското анатомско училиште, системот на органи се смета за функционално обединета група на органи кои имаат анатомски и ембриолошки афинитет; Групите на органи кои се обединети само функционално се нарекуваат органски апарати (локомотор, говор, ендокрин и тн.). Сепак, често постои терминолошка замена на "органскиот апарат" од "органскиот систем".

Некои органи вршат неколку функции и припаѓаат на различни системи: на пример, тимусната жлезда (тимусната жлезда) е функционален дел од имунолошкиот и ендокриниот систем, панкреасот е ендокрин и дигестивен, машкиот уретрата е уринарна и репродуктивна, и така на.

Системите и апаратите на органите формираат комплетен човечки организам. Постојаноста на внатрешното опкружување (хомеостазата) се одржува преку неурохуморалната регулација на метаболичките процеси во телото, обезбедена од пријателското функционирање на нервниот, ендокриниот и кардиоваскуларниот систем.

Секции на нормална (систематска) човечка анатомија се: остеологија - проучување на коските, артро-синдесмологија - проучување на зглобовите на делови од скелетот, миологија - проучување на мускулите, спанхнологија - проучување на внатрешните органи на дигестивниот, респираторни и урогенитални системи, ангиологија - проучување на циркулаторниот и лимфниот систем, анатомија на нервниот систем (неврологија) - проучување на централниот и периферниот нервен систем, естезиологија - проучување на сетилата.

Најпопуларни анатомиски модели на 3D формати на датотеки: .3ds .max .fbx .c4d .dae .ma .mb .3dm .obj