Прибор за 3D модели

Прикажани-1 24 36 на резултатите

3D модели на прибор за кујна и јадење.

Кујнски прибор е алатка која се користи во кулинарското поле за подготовка на садови, како во директен контакт со храна, како миксер или индиректно (како минутна рака).

Во предисториската храна се подготвуваше на огнот користејќи многу рудиментирани алатки како што се камен сад за загревање на течности, малтер и толчник за да ги измами билки и сол и камен за камења за да го исечат месото, кое подоцна беше пробиено со плунка за да може да се сврти тоа преку огнот.

Со текот на времето дојде дрвени прибор, подоцна оние направени од железо и од неодамна оние направени од пластика. Конечно, електричната и електронската ера, која овозможува автоматизирање и забрзување на многу процеси на кулинарски подготовки.

Од примитивниот саден материјал од камен, глина или дрво, минувајќи низ метали од бронзеното време и од стаклените (спомнати од Плиниј Старецот), до современите стаклен порцелан, различни металуршки и индустриски легури и пластични материјали итн.