Dell Computer Monitor 3D модел (3ds max wrl wrz obj)

3D модел од Fred_Sparks

Dell дизајниран компјутерски монитор, со сите материјали и текстури вклучени. Сите други формати на датотеки беа извезени користејќи 3d max 8

Достапна примерна датотека за преземање

$49.50 $45.00
картичка Безбедност
Формат за испорака: Преземи само!

Достапни извори 3D формати на датотеки со модел

спецификации

  • Вртежи:
  • Многуаголници:
  • геометрија: полигонални
  • Анимирани: Не
  • материјали: Да
  • Наплавен: Не
  • Текстури: Да
  • Формати на датотеки: 3D Studio (.3ds), 3D Studio Max датотека (.max), VRML (.wrl, .wrz), Wavefront (.обј)
  • Nid: 23599
3D Модел ID: 190643

Објавено на: Февруари 15, 2011
Уметникот Fred_Sparks