3D Боја и bw Печатење Модел на модел 3D Модел (3ds max fbx x obj)

3D Модели » Електроника 3D модели » Компјутери » Други компјутери » 3D Боја и печатење Модел за печатење

3D модел од Trade4D

3D Боја и bw печатење Прес модел 3D модел во 3ds max fbx x obj

Детална боја и црно-бела печатарска преса.

Достапна примерна датотека за преземање

$660.00 $600.00
картичка Безбедност
Формат за испорака: Преземи само!

Достапни извори 3D формати на датотеки со модел

спецификации

  • Вртежи: 44354
  • Многуаголници: 85432
  • геометрија: полигонални
  • Анимирани: Не
  • материјали: Да
  • Наплавен: Не
  • Текстури: Да
  • Формати на датотеки: 3D Studio (.3ds), 3D Studio Max датотека (.max), Аутодеск FBX датотека (.fbx), DirectX (.X), Wavefront (.obj)
  • Nid: 15583
3D Модел ID: 183435

Објавено на: Февруари 13, 2011
Уметникот Trade4D