Fokker 3D модели

Покажува еден резултат

Фоккер е холандска компанија за производство на авиони која го носи своето име во чест на нејзиниот основач Антон Фокер. Ги изврши активностите од февруари 1912 до март 1996. Компанијата специјализирана за проектирање и производство на разни видови на цивилни и воени авиони.

Во текот на својата историја, компанијата постоела под различни имиња.

Првично беше основана во 1912 како AHG Fokker Aeroplanbau во Јоханистал (област во Берлин, Германија).

Во 1913, по преселувањето во Шверин (Германија), беше преименувана во Fokker Aeroplanbau GmbH.

На крајот од Првата светска војна, според версајските договори во повоена Германија, било забрането да има сопствена флота на воздухопловни сили, да дизајнира и да гради авиони и да ги става авионските претпријатија на германска територија. Затоа, во 1919, компанијата беше принудена да ги пренесе своите активности во Холандија.

Борба:

  • обука
  • Санитарен авион
  • Авионски комуникации и разузнавачки информации
  • Борци
  • Бомбаши-бомбардери
  • Артилериски спотери
  • Штурмови