Надворешни врски за приватност

Надворешни врски за приватност

Нашата веб страница и blogs содржи хипертекст линкови до веб-страници и други информации креирани и одржувани од други поединци и организации. Овие врски се обезбедени само за ваша погодност. Ние не ја контролираме или гарантираме точноста, комплетноста, релевантноста или навременоста на сите информации или политики за приватност објавени на овие поврзани веб-страници. Треба да знаете дека овие веб-страници можат да ги следат навиките за гледање посетители.

Освен ако не е поинаку изречно наведено од нас, хиперлинкови кон одредени ставки не ја одразуваат нивната важност и не претставуваат поддршка на поединците или организациите што ги спонзорираат веб-страниците, ставовите изразени на веб-страниците или производите или услугите понудени на веб-страниците.

Овозможуваме линкови до нашата веб-страница, ако тие не подразбираат поддршка или врска со нашата веб-страница.

Ние периодично ја разгледуваме нашата веб-страница за прекинати или застарени линкови. Сите и сите врски може да бидат испратени, променети или отстранети во секое време. За да пријавите проблеми со врски на нашата веб-страница или за повеќе информации за оваа политика, ве молиме пратете е-пошта за поддршка [на]flatpyramid. Ком.